Moms vid varuhandel med EU-länder

Moms vid varuhandel med EU-länder

Området med handel mellan företag i EU-länder är stort och i viss mån komplicerat. Det finns vissa undantag att ta hänsyn till, men vi ska här försöka belysa de grundläggande reglerna vid utrikes försäljning mellan företag som är momsregistrerade i sina respektive hemländer.

Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder
Med EU-länder menar vi länder inom EU:s mervärdesskatteområde. Huvudregeln är att du ska lägga moms på försäljningen när du säljer en vara som finns i Sverige och transporteras till en köpare i ett annat EU-land. Du får dock sälja utan moms till en köpare i ett annat EU-land om köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och åberopar detta momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Köparen ska då redovisa momsen i det andra landet. Värdet av varuleveransen ska du redovisa i ruta 35 (Försäljning av varor till ett annat EU-land) i momsdeklarationen. Du måste kunna visa att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land och att varan har transporterats till ett annat EU-land.

Du kan enkelt kontrollera om ett momsregistreringsnummer är giltigt på Europeiska kommissionen hemsida (VIES): http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Lämna en periodisk sammanställning
Har du sålt varor momsfritt därför att en köpare åberopat sitt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land? Då ska du varje månad lämna uppgift till Skatteverket om värdet av dessa varuleveranser i en periodisk sammanställning. Du kan ansöka om att få lämna den periodiska sammanställningen varje kalenderkvartal i stället för månad. Lämna sammanställningen via e-tjänsten Periodisk sammanställning eller på blankett SKV 5740 som du beställer via Skatteverkets beställningstjänst.

Sälja varor till ej momsregistrerade köpare i annat EU-land
Vid försäljning av varor till privatpersoner eller andra ej momsregistrerade köpare i annat EU-land, när varan transporteras dit från Sverige, är utgångspunkten att du ska lägga på moms. Det finns dock särskilda regler vid sådan försäljning, läs mer i broschyren Moms vid utrikeshandel SKV 560.

 

För mer information kring försäljning till annat EU-land, kontakta din konsult på Adact.

 

[källa: www.skatteverket.se]