Dricks – hur fungerar det?

Dricks – hur fungerar det?

Dricks är den betalning som exempelvis restaurangbesökare betalar utöver sin nota. Nu har Skatteverket redogjort för hur denna betalning ska redovisas och beskattas. Hur dricksen benämns av företaget vid registrering i kassaregistret eller i bokföringsunderlaget har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen.

money-256314_1280Hur företaget än hanterar dricksen ska aldrig någon moms redovisas.

Dricks till anställd direkt från kund
Den dricks som en anställd får kontant direkt från en kund ses inte som en affärshändelse i företagets verksamhet. Det utlöser alltså inte en bokföringsskyldighet för företaget. Dricksen ska i detta fall inte heller redovisas som lön till den anställde från företagets sida. Den anställde däremot ska redovisa dricksen i sin deklaration som inkomst av tjänst.

Dricks som arbetsgivaren fördelar
Ibland samlas den totala dricksen från kunder ihop och fördelas sedan bland de anställda. I detta fall anser Skatteverket att dricksen ska ses komma från arbetsgivaren. Dricksen blir då en inkomst för företaget och fördelningen till de anställda blir en löneutbetalning. Arbetsgivaren ska i detta fall göra skatteavdrag, redovisa och betala arbetsgivaravgifter samt ta dricksen som en del av lönen på den anställdes kontrolluppgift.

Dricks som inkomst
I en enskild firma och handelsbolag ses den dricks som näringsidkaren själv tar hand om som inkomst, oavsett om betalning sker kontant eller med kort.
I aktiebolag ses dricks som inkomst om företag själv tar hand om den. Får företagsledaren i ett aktiebolag dricks, antingen från kund eller som en del i personalen, ska dricksen ses på samma sätt som för övriga anställda.

Betala dricks med kontokort
Om dricksen betalas med kontokort hamnar pengarna på företagets konto. Personalen kan då inte ta hand om dricksen utan arbetsgivarens medverkan. I vissa fall händer det att arbetsgivaren ser denna dricks som personalens dricks. Får personalen själva bestämma över fördelningen anser Skatteverket att dricksen i detta fall inte ses som en inkomst för företaget.
Extrabetalda belopp med kontokort utgör redovisningsmedel. Företaget får då en skuld till personalen som ska bokföras. När skulden reglerats mot personalen måste företaget ha ett underlag i bokföringen där det framgår vilka som fått ta emot betalningen. Varje person ska då anges med namn.

Skatteverket har inget emot att personalen tar ett belopp som motsvarar dricksen ur kassan. På så sätt blir företagets skuld reglerad direkt. I detta fall är det dock viktigt att skuldens uppkomst och reglering syns i företags kassahantering och bokföring. Kontantuttag ur kassan måste registreras i kassaregistret. Även här gäller det att de personer som fått ta emot pengarna namnges i företagets bokföring.