Sänkt prisbasbelopp

Sänkt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet sänks med 200 kronor. SCB har beräknat detta till 44 300 kronor år 2016. I år är beloppet 200 kronor högre.

cars-777236_1280Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av bilförmånsvärde, gränsen för inventarier av mindre värde och för maximalt skattefritt traktamente.

Det förhöjda prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 200 kronor, även det en sänkning med 200. Detta belopp används bland annat vid beräkning av pensionsgrundande inkomst.

Vad prisbasbeloppen blir för 2016 ska fastställas av regeringen senare i höst.

SCB:s beräkningar görs utifrån förändringarna i konsumentprisindex.

Läs mer här.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på Adact.