Sjukpenning till riskgrupper för covid-19

Sjukpenning till riskgrupper för covid-19

Nu inför regeringen en tillfällig ersättning till de personer som är i en av de riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19. Ersättning gäller för perioden 1 juli till 30 september under högst 90 dagar och betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor per dag.

Efter en del frågetecken står det klart att personer i riskgrupp samt närstående i personer i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån ska få sjukpenning med anledning av coronaviruset. Beslutet gäller både den som har en anställning eller egenföretagare, som på grund av covid-19 helt eller delvis måste avstå arbete. Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Andra arbetsuppgifter

För att få sjukpenning krävs, förutom att personen inte kan arbeta hemifrån, att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller anpassa arbetssituationen för att undvika smittspridning.

När har du rätt till ersättning?

  • Du har en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk om du drabbas av covid-19.
  • Du har inte möjlighet att arbeta hemifrån och kan inte heller erbjudas andra arbetsuppgifter för att undvika smittspridning på arbetsplatsen.
  • Du måste kunna visa upp ett läkarintyg som säger att du är en riskgrupp.

Vilka är riskgrupperna?

På Försäkringskassans hemsida finns samtliga sjukdomstillstånd som innebär hög risk sammanfattade. Läs om vilka riskgrupperna är här.

Ansökan öppnar den 24 augusti och du har då möjlighet att ansöka om retroaktiv ersättning från den 1 juli.