Nya lagar för företagare

Nya lagar för företagare

Vid halvårsskiftet trädde en rad nya lagar som påverkar företagare i kraft. Många av lagarna har tagits fram på grund av corona. Här kommer en genomgång av lagarna.

 • Tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor
  Den den 3 april beslutade regeringen om en ny tillfällig lag med syfte att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras på ett sätt att minimera smittspridningen. Den nya lagen gäller från den 15 april till och med den 31 december 2020.
  Efter den första tillfälliga lagen beslutades om ytterligare åtgärder för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under virusets framfart. En stämma ska nu kunna genomföras digitalt eller tillsammans med poströstning och någon fysisk närvaro behövs inte. Dessa regler gäller från den 18 maj 2020 till och med den 31 december 2020.
 • Nystartad med stöd förlängs
  För nystartad företagare och som uppbär Arbetsförmedlingens “Stöd vid start av näringsverksamhet” förlängs stödet från 6 månader till 12 månader. Förlängningen gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.
 • VD får underteckna företagets inkomstdeklaration
  Företagets inkomstdeklaration får skrivas under av företagets VD, som även får utse deklarationsombud. Syftet är att förenkla för företag som har fått svårigheter att deklarera på grund av coronaviruset. 
 • Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete
  Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta under perioden 1 maj till 31 juli 2020 med en minskning av arbetstiden på upp till 80 procent . Den anställde får en löneminskning på 12 procent.
 • Borttagen förmånsskatt på fri parkering och gåva till anställda
  För att minska smittspridningen vid pendling med kollektivtrafik är parkering vid arbetsplatsen som företaget betalar fri från förmånsskatt under perioden 1 april – 31 december 2020.
 • Tillfälligt anstånd med skattebetalningen
  Om ditt företag har drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Du kan få anstånd med betalningen upp till ett år från det att beslutet fattas. Anståndet gäller för inbetalningar du annars skulle gjort för tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020 eller för årsmoms.
 • Sänkt anståndsavgift
  Företag som fått tillfälligt anstånd ska betala kostnadsränta. Från och med den sjunde månaden ska även en anståndsavgift betalas. De första sex månaderna behöver du alltså inte betala någon avgift för anståndet. Anståndsavgiften är dessutom sänkt från 0,3 till 0,2 procent. 
 • Statlig kreditgaranti för lån till bostäder och ombyggnation
  Boverket får lämna en statlig kreditgaranti till kreditgivare för lån till nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Garantin kan gälla högst 90 procent av marknadsvärdet och syftet är att stötta svaga bostadsmarknader som till exempel på landsbygden.