Tjänstebil eller privat bil? Vad ska jag välja?

Tjänstebil eller privat bil? Vad ska jag välja?

En vanlig fråga är hur man ska tänka angående privat bil kontra tjänstebil. Svaret är inte helt enkelt men vi guidar dig på vägen.

Tjänstebil

De personbilar och lätta lastbilar som används i ett företag behandlas som antingen anläggningstillgångar vid ett köp eller som leasade tillgångar. Vid ett köp skall en planenlig avskrivning göras. Avskrivningen kan göras på två sätt, antingen kan du göra den enligt huvudregeln där avdraget är högst 30 procent av avskrivningsunderlaget, alternativt via kompletteringsregeln som innebär att man gör ett skattemässigt värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar en beräknad årlig avskrivning om 20 procent av anskaffningsvärdet. Leasar du bilen blir kostnaden för företaget istället leasingavgiften.

Kostnaden som uppstår i verksamheten via avskrivning såsom beskrivits ovan, alternativt leasingavgiften, är en avdragsgill kostnad i verksamheten som minskar resultatet och således även bolagsskatten. Här kan det finnas saker att ta i beaktande inför sin bokslutsplanering och man kan som företagare välja det mest optimala alternativet för att optimera skatteuttaget.

För att ovanstående ska gälla måste bilen anses vara nödvändig i verksamheten

Kostnader för tjänstebilen

Om du behöver och använder bilen i arbetet får du göra avdrag för samtliga bilkostnader så länge bilen är bokförd som en tillgång i verksamheten, alternativt leasad. Driftskostnaderna får du dra av momsen för. Momsen får dock inte dras av vid köp av personbil. Vid leasing får du dock vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet.

Att använda tjänstebil privat

Får en anställd använda bilen privat räknas det som en förmån och är då oftast skattepliktig för den anställda. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och oftast göra skatteavdrag på förmånens värde. Betalar arbetsgivaren drivmedel ska den anställda beskattas med drivmedelsförmån.

Vad som styr förmånens storlek är vad bilen kostar, utrustningen, skatten, om det är en miljöbil och om den används i tjänsten. Kör den anställda mer än 3000 mil i tjänsten per år kan arbetsgivaren sätta ner förmånen till 75 procent.

Vill du inte bli beskattad för bilförmån får bilen bara användas privat vid högst tio tillfällen per år och då med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

På Skatteverkets sida kan du själv räkna ut din bilförmån.

Att köpa en bil privat

Väljer du däremot att köpa bilen privat använder du i regel beskattade pengar som du fått ut i lön eller som utdelning. Du kan såklart inte dra nytta av värdeminskningsavdraget eller dra av momsen vid leasing. Några driftkostnader kan inte heller dras av. Företaget får ersätta dig för de resor som du gör med privat bil i företagets tjänst i enlighet med de skatteregler som finns på detta område.

Köper du däremot bilen i företaget och använder den privat behöver du betala förmån.

Vad som är bäst för dig går inte att svara på. Du får helt enkelt göra en beräkning på vad en tjänstebil, respektive privat bil skulle kosta dig. Behöver du hjälp kan vi göra beräkningen åt dig. Kontakta bara oss på Adact.