Frågor och svar om förmånsbilar

Frågor och svar om förmånsbilar

Vi får många frågor angående hur det fungerar med förmånsbilar. Här kommer några frågor och svar.

1. Hur gör man med arbetsgi­vardeklarationen för förmånsbil som företagare?

Är man en fåmansföretagare går det bra att betala bilförmånen genom löneväxling vilket innebär att förmånsvärdet blir noll kronor samtidigt som den kontanta bruttolönen stiger och ett nettolöneavdrag inbetalas till företaget motsvarande förmånsvärdet. Detta är fördelaktigt vid beräkning av gränsbeloppet. Glöm dock inte av att redovisa förmånsvärdet, även om det är 0 kronor, i arbetsgivardeklarationen. Gällande skattefri milersättning gäller samma regler som för vanliga förmånsbilar.

2. Hur fungerar det med personalbilar?

Personalbilar hanteras på samma sätt som förmånsbilar skattemässigt, vilket innebär att sociala avgifter påförs på förmånsvärdet. Den anställde får bara skattefri milersättning med de lägre beloppen som gäller för förmåns­bilar. ENda skillnaden här är att den anställde är med och betalar bilen med ett bruttolöneavdrag.

3. Hur fungerar det med laddning i hemmet? Kan man få ersättning av arbetsgivaren för det?

För tjänsteresor med förmånsbil kan man få 9,50 kronor per mil för elbilar. Detta är under förutsättning att den anställde betalar allt drivmedel. Skattefri ersättning kan inte lämnas till anställda som bara delvis bekostar drivmedlet, vilket kan vara fallet om bilen kan laddas/tankas på jobbet och den anställda också laddar bilen hemma.

Drivmedelsförmånen baseras på arbetsgivarens kostnader och för­delas mellan tjänstekörning och privat körning.

4. Påverkar rabatt på bilinköpet bil­förmånsvärdet?

Nej, det gör det inte. Detta då förmånsvärdet beräknas efter Skatteverkets listor på nybilspriser. Dock kan rabatt på extrautrustning påverka.

5. Kan man beskattas för två för­månsbilar samtidigt?

Ja det kan man. Om en anställd, eller företagsle­dare, har två förmånsbilar samtidigt beskattas personen för det sammanlagda förmånsvärdet på de båda bilarna. Har en anställd däremot bytt bil under en månad och därför har två förmånsbilar ska förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställda haft längst tid under månaden. Om man haft två förmånsbilar på grund av byta av arbetsgivare görs nedsättningen i den anställdes inkomstdeklaration.

6. Hur fungerar det med omfattande tjänstekörning nu under pandemin?

Kör man mer än 3000 mil i tjänsten kan förmånsvärdet sättas ner till 75 procent av det fulla värdet. Ska detta göras krävs en körjournal som visar hur mycket bilen körts i tjänsten. För anställda som kör mer än 3 000 mil i tjänsten kan förmånsvärdet sättas ned till 75 procent av det fulla värdet. Under pandemin är det många som kör mindre än vanligt i tjänsten. Leder det till att den anställde kör mindre än 3000 mil måste tidigare arbetsgivardeklarationer justeras så att inte någon nedsättning görs.

Har du fler frågor gällande förmånsbil? Kontakta oss på Adact.