8 saker att tänka på när du tar fram en årsredovisning

8 saker att tänka på när du tar fram en årsredovisning

När ett räkenskapsår är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket.

Totalt får det gå högst sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Den ska pckså vara färdig senast två veckor innan årsstämman, om företaget inte har en revisor. Har företaget revisor ska den vara färdig senast sex veckor innan årsstämman. Företaget måste kalla till årsstämman tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsstämman. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut och årsredovisningen ska sedan lämnas till Bolagsverket senast en månad efter årsstämman.

Här kommer några viktiga punkter att tänka på när ni tar fram en årsredovisning:

1. Bokför löpande

Företaget ska löpande bokföra under räkenskapsåret. Det är Bokföringsnämnden som har information om det, inte Bolagsverket.

2. Ta fram årsredovisningens delar och bilagor

Ta fram årsredovisningen och de eventuella bilagorna som företaget behöver.

3. Skriv under årsredovisningen

Styrelsen beslutar om årsredovisningen är färdig på ett styrelsemöte och skriver sedan under den.

4. Ta eventuellt fram en revisionsberättelse

Om företaget ska ha en revisionsberättelse så är det nu revisorn skriver den.

5. Kalla till årsstämman

Styrelsen ska sedan kalla aktieägarna till årsstämman. Som nämnts ovan ska kallelsen gå ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsstämman. Låt även aktieägarna läsa årsredovisningen. Vad som gäller här beror på vilken typ av aktiebolag det gäller.

6. Håll årsstämman

Nu är det dags för årsstämman. Läs mer om hur det går till att hålla årsstämman.

7. Skriv under fastställelseintyget

Innan årsredovisningen lämnas in måste en styrelseledamot skriva under fastställelseintyget. Det går till på olika sätt beroende på om du ska lämna in årsredovisningen digitalt eller på papper

8. Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket

Sist men inte minst, lämna in årsredovisningen . Antingen lämnar du in den digitalt eller så skickar du in den med post.