Allt om din årsredovisning

Allt om din årsredovisning

Efter avslutat räkenskapsår är det dags att ta fram en årsredovisning. Denna ska sedan presenteras på årsstämman innan den lämnas in till Bolagsverket. Vad bör man tänka på när man upprättar en årsredovisning?

Självklart hjälper vi på Adact till att upprätta din årsredovisning. Det kan ändå vara bra för dig att hålla lite koll på vad som är viktigt att tänka på gällande årsredovisningar.

Första viktiga punkten att tänka på är att årsredovisningen måste finnas hos Bolagsverket högst sju månader efter det att räkenskapsåret är slut. Den ska vara färdig senast två veckor innan årsstämman. Detta gäller dock enbart om företaget inte har en revisor, i annat fall ska den vara färdig senast sex veckor innan årsstämman.

Glöm inte heller att kalla till årsstämma tidigare än sex och senast fyra veckor innan årsstämman. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut och årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket senast en månad efter stämman.

Bokför löpande

När du fått ordning på alla tidsgränser finns ytterligare punkter som kan vara till hjälp på vägen.

Se till att bokföra löpande under året. Företaget ska bokföra alla affärshändelser under räkenskapsåret. Läs mer om detta hos Bokföringsnämnden.

Ta sedan fram alla årsredovisningens delar och bilagor. Vad den ska bestå av kan du läsa om här.

Läsa igenom och skriva under

När styrelsen beslutat att årsredovisningen är färdig ska den skrivas under. Låt sedan revisorn skriva en revisionsberättelse, om ni ska ha en sådan.

Efter detta ska ni kalla aktieägarna till årsstämma. Låt aktieägarna läsa årsredovisningen. Regler angående detta beror på vilken form aktiebolaget har.

Håll årsstämma och skriv därefter under fastställelseintyget och lämna sedan in årsredovisningen till Bolagsverket. Det kan ni göra antingen digitalt eller via post.

Tänk på detta

Årsredovisningen per 2019-12-31 innehåller fakta om företaget före det nya coronaviruset covid-19. Den kommer dock att läsas och tolkas i en värld som präglas av corona. Förutsättningarna för bolaget kan vara helt annorlunda när årsredovisningen avlämnas jämfört med bokslutsdagen vilket ställer speciella krav på dig som företagare.

Årsredovisningslagen kräver att i förvaltningsberättelsen skriva om väsentliga händelser under året. Du ska också i not skriva om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

I praktiken innebär det att ju senare årsredovisningen upprättas desto mer vet man om händelser efter räkenskapsårets slut. Om företaget påverkats av covid-19 så bör det alltså kommenteras i noten på vilket sätt.