Så ska elstöd till företag redovisas

Så ska elstöd till företag redovisas

elstöd

Elstödet till företag ska redovisas som intäkt när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas som intäkt i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket har fattat beslut om stödet senast på balansdagen.

I K3 årsredovisning ska stödet inte periodiseras.

I K2 årsredovisning eller årsbokslut behöver inte stödet periodiseras.

Är intäkterna exceptionella i fråga om storlek och eller förekomst så ska upplysning lämnas i not.

Läs mer hos Bokföringsnämnden