7 anledningar att välja att starta aktiebolag framför enskild firma

7 anledningar att välja att starta aktiebolag framför enskild firma

aktebolag eller enskild firma

När du ska starta företag kan det vara svårt att bestämma vilken bolagsform man ska välja. Går du och funderar på om du ska välja aktiebolag eller enskild firma så har vi sju bra anledningar att välja det förstnämnda.

  1. Skillnad på företaget och din egna ekonomi. Väljer du aktiebolag får du en tydlig skillnad mellan din egen och ditt bolags ekonomi. Detta gäller både tillgångar och skulder.
  2. Gynnsamma utdelningsregler. Äger du ett aktiebolag har du generösa skatteregler gällande utdelning. Det innebär att om du eller någon närstående är verksam i ditt bolag får du varje år tillgodoräkna dig ett stort utdelningsutrymme.
  3. Mindre personligt ansvar. Driver du aktiebolag har du som ägare i princip inget ansvar för företagets skulder eller annat. Det är dock vanligt att ägaren själv går i borgen för lån, leasingavtal, hyresavtal med mer i mindre bolag. Det finns också regler om ansvarsgenombrott för skatter och avgifter.
  4. Tydligare skatteregler. När du tar ut pengar ur ett aktiebolag ses det som lön till dig och pengarna beskattas och beläggs med sociala avgifter direkt. Ett annat alternativ är att det ses som utdelning och då beskattas i din privata inkomstdeklaration. Har du däremot en enskild firma beskattas du för årets skattemässiga överskott i den enskilda firman. Den skatt och de egenavgifter som beräknas på överskottet blandas med dina privata skatter. Detta gör att det kan vara svårt att under inkomståret veta säkert hur den slutliga beskattningen blir.
  5. Du kan ta marknadsmässig hyra för kontor i bostad. Hyr du ut en del av din bostad till ditt företag kan du ta ut en marknadsmässig hyra från ditt aktiebolag och beskatta denna hyra (efter avdrag för skäliga kostnader) i inkomstslaget kapital med 30% skatt.
  6. Samma förmånsregler som anställda. Arbetar du i ditt eget aktiebolag räknas du som anställd och omfattas därför normalt av skattereglerna om förmåner till anställda.
  7. Aktiebolag uppfattas som seriösare. I alla fall är det oftast så att ett aktiebolag ses som mer seriöst än en enskild firma.