Födda 1957 och deras skatt

Födda 1957 och deras skatt

Åldersgränserna i pensionssystemet har höjts från och med 1 januari 2023. Lägsta ålder för att få garantipension och inkomstpensionstillägg har ändrats från 65 år till 66 år. Att pensionsåldern höjs påverkar även beskattningen. För att få högre grundavdrag under inkomståret 2023 måste du ha fyllt 66 år vid årets ingång.

De födda 1957 eller 1958 måste vänta till januari det år de ska fylla 67 för att få det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension. Tidigare fick de som skulle fylla 66 det förhöjda grundavdraget från januari.

Skatteverket förklarar hur skattereglerna påverkar.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.