Nu kan företag ansöka om elstöd

Nu kan företag ansöka om elstöd

elstöd

Den 30 maj öppnade ansökan av elstöd för företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4.

Stödet går att söka fram till den 25 september 2023. Förutsättning för att söka stödet är att företaget eller organisationen uppfyller en rad krav, bland annat ska man haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022.

Regler gällande F-skatt

Vidare ska företaget antingen vara godkänt för F-skatt, vara undantaget för kravet på F-skatt eller uppfylla kravet för att kunna bli godkänt för F-skatt. Företaget får inte heller ha vissa skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Totalt finns det ungefär 600 000 uttagspunkter i de båda elområdena. Trots att Skatteverket inte kan säga hur många som kommer söka stödet är de förberedda på ett stort inflöda av ansökningar.

– Majoriteten av företagen kommer att få stödet utbetalt via sitt skattekonto i nära anslutning till ansökan, förutsatt att ansökan är komplett, säger Marie Elmnäs, projektledare för elstödet på Skatteverkets hemsida.

Ombud behöver särskilt behörighet

En sak som är viktig att notera att är det krävs en särskild behörighet för att kunna ansöka om elstöd som ombud för ett företag. De nya ombudsbehörigheterna kan sökas i Skatteverkets e-tjänst.

Notera även att företag enbart kan beviljas elstöd vid ett tillfälle. De företag som ingår i en intressegemenskap, till exempel en koncern, måste ansöka samtidigt.