Kategori: Allmän

Gör det du är bäst på, det gör vi

Vi flyttar till nya lokaler

Vid årsskiftet är det dags för oss att gå vidare. Vi flyttar då till helt nyrenoverade lokaler ett stenkast från vår befintliga hemvist på Odinsgatan. Idag har hela personalen varit på rundvandring under pågående byggnation. Nu ser vi allihop fram emot flytten.

Höjt avdrag för resor med bil

Nu skrotas det nya reseavdraget som klubbades igenom i juni 2022. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen och avdraget för resor med bil ska höjas. Den modellen som riksdagen fattade beslut om i somras innebar att skattereduktionen skulle baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats, oberoende av hur man reser till…
Läs mer

klimatbonus

Nu försvinner klimatbonusen

Från och med 8 november 2022 försvinner klimatbonusen för elbilar. Anledningen är att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. För bilar som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kommer köparen erhåll bonusen om de regler som gäller…
Läs mer

Nu höjs räntan på kvarskatt och anstånd 

Från den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt och även på anstånd med skatt från 1,25 till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.  Att räntorna höjs beror på att den genomsnittliga säljräntan har blivit högre. Detta då ränta på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan…
Läs mer

Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Prisbasbeloppet har betydelse för både företagare och privatpersoner. Det används bland annat för att beräkna olika gränser och nivåer i skattesystemet. SCB har beräknat prisbasbeloppen för 2023 till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och intjänade…
Läs mer

Så maxar du din pension

Pensionen är viktig att tänka på, även om den känns långt borta. Hur mycket som sparas varierar, frågan är vilken pensionsavsättning som ger bäst effekt?  Många svenska företagare saknar ett pensions- och försäkringsskydd. Driver du eget företag har du större ansvar för att hålla koll på hur din ekonomi blir när du nått pensionsålder. Har…
Läs mer

reseavdrag

Detta gäller för reseavdrag

Under 2021 har många arbetat hemma eller tagit bilen till jobbet. Men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.…
Läs mer

företagssponsring

4 frågor och svar om företagssponsring

Företagssponsring är vanligt i Sverige och används som marknadsföring för att stärka ett företags varumärke. Skillnaden mellan sponsring och traditionell reklam är rätten till avdrag. Detta är en av de svåraste frågorna att ta hänsyn till när det gäller sponsringsavtal, sambandet mellan ett evenemang och en produkt eller ett varumärke. Det finns alltid ett ömsesidigt…
Läs mer

Adact nominerat till pris

Adact är tillsammans med nio andra byråer nominerat som finalist till Årets tillväxtbyrå i Västra Götalands län 2021. Byrån som kammar hem priset är den redovisnings- eller revisionsbyrå som ökat snabbast i omsättning, och i tre år i följd. Bakom priset står tidningen Revisionsvärlden i samarbete med kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Adact är det…
Läs mer

budget 2022

Budgeten för 2022 antagen av riksdagen

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i…
Läs mer