Kategori: Allmän

Gör det du är bäst på, det gör vi

Besök oss i våra nya lokaler

Vid årsskiftet lämnade vi vårt kontor för att flytta till nyrenoverade lokaler i trappuppgången bredvid. Numera hittar du oss på Odinsgatan 11. Välkommen att hälsa på oss där. Vill du veta våra öppettider eller kontaktuppgifter till någon av våra anställa, klicka här.

Årets viktigaste skattefrågor?

Tidningen Balans sammanställde inför året de tre viktigaste skattefrågorna. Där hamnade bolagsstrukturer, utomståenderegel och skatteavdrag för inventarier högst upp på listan. Räntehöjningar och ökat antal konkurser är att vänta den kommande tiden. Därför är det viktigt att sprida sina risker. Ett sätt att göra det på är att se över bolagsstrukturen genom att dela upp…
Läs mer

Vi flyttar till nya lokaler

Vid årsskiftet är det dags för oss att gå vidare. Vi flyttar då till helt nyrenoverade lokaler ett stenkast från vår befintliga hemvist på Odinsgatan. Idag har hela personalen varit på rundvandring under pågående byggnation. Nu ser vi allihop fram emot flytten.

Höjt avdrag för resor med bil

Nu skrotas det nya reseavdraget som klubbades igenom i juni 2022. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen och avdraget för resor med bil ska höjas. Den modellen som riksdagen fattade beslut om i somras innebar att skattereduktionen skulle baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats, oberoende av hur man reser till…
Läs mer

klimatbonus

Nu försvinner klimatbonusen

Från och med 8 november 2022 försvinner klimatbonusen för elbilar. Anledningen är att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. För bilar som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kommer köparen erhåll bonusen om de regler som gäller…
Läs mer

Nu höjs räntan på kvarskatt och anstånd 

Från den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt och även på anstånd med skatt från 1,25 till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.  Att räntorna höjs beror på att den genomsnittliga säljräntan har blivit högre. Detta då ränta på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan…
Läs mer

Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Prisbasbeloppet har betydelse för både företagare och privatpersoner. Det används bland annat för att beräkna olika gränser och nivåer i skattesystemet. SCB har beräknat prisbasbeloppen för 2023 till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och intjänade…
Läs mer

Så maxar du din pension

Pensionen är viktig att tänka på, även om den känns långt borta. Hur mycket som sparas varierar, frågan är vilken pensionsavsättning som ger bäst effekt?  Många svenska företagare saknar ett pensions- och försäkringsskydd. Driver du eget företag har du större ansvar för att hålla koll på hur din ekonomi blir när du nått pensionsålder. Har…
Läs mer

reseavdrag

Detta gäller för reseavdrag

Under 2021 har många arbetat hemma eller tagit bilen till jobbet. Men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.…
Läs mer

företagssponsring

4 frågor och svar om företagssponsring

Företagssponsring är vanligt i Sverige och används som marknadsföring för att stärka ett företags varumärke. Skillnaden mellan sponsring och traditionell reklam är rätten till avdrag. Detta är en av de svåraste frågorna att ta hänsyn till när det gäller sponsringsavtal, sambandet mellan ett evenemang och en produkt eller ett varumärke. Det finns alltid ett ömsesidigt…
Läs mer