Skattemässiga nyheter för 2024

Skattemässiga nyheter för 2024

Som vanligt innebär nytt år även nya skatteregler som påverkar hushållskassan. Vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna.

2024 innebär skattesänkningar för de flesta, men främst gäller detta för låg- och medelinkomsttagare.

  • Grundavdragen räknas varje år automatiskt om med inflationen. Avdraget återspeglar hur mycket man kan tjäna innan man börjar betala skatt. 2024 kommer alla få mer kvar efter skatt vid oförändrad inkomst och oförändrad kommunalskatt.
  • Utöver fördelarna med ovanstående kommer du som har en arbetsinkomst få förstärkt jobbskatteavdrag. Detta innebär, tillsammans med grundavdraget, ungefär 400 kronor extra i plånboken för den med en månadslön på 35 000 kronor.
  • Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsår 2024 och kommer ligga kvar på samma nivå som 2023, alltså 598 500 kronor. Det innebär att brytpunkten, alltså den inkomst du kan ha utan att betala statlig inkomstskatt på 20 procent, uppgår till 51 000 kronor i månaden för den under 66 år.
  • Skatten på bensin och diesel kommer sänkas med 1,64 kronor per liter inklusive moms för bensin och 0,43 kronor per liter för diesel.
  • Taket för ROT-avdrag höjs tillfälligt från 50 000 till 75 000 kronor. Detta börjar gälla först 1 juli 2024.
  • Det blir dyrare att spara. Detta då skatten höjs igen för sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Den schablonskatt du betalar och som justeras varje år är 1,086 procent för 2024 – en höjning från 0,882 procent och den högsta skatten sedan ISK infördes. Nästa år kan det dock bli billigare att spara då regeringen lagt fram ett förslag om ett skattefritt sparande på ISK upp till 300 000 kronor.
  • Räntan på studielån höjs från 0,59 procent till 1,23 procent. Då räntan inte är avdragsgill motsvarar det en låneränta på 1,75 procent.