Dyrt med skatteskulder i år

Dyrt med skatteskulder i år

kvarskatt

Från den 13 februari påfördes en ränta på kvarskatt över 30 000 kronor. 2023 höjdes räntan på skattekontot till 5 procent.

Är kvarskatten lägre än 30 000 kronor påförs räntan först från den 4 maj. För de flesta gäller 12 juli eller 12 september som sista betalningsdag för kvarskatt.

Historiskt har räntan varit låg vilket gjort att många företag och privatpersoner inte prioriterat att betala in kvarskatten till skattekontot i förtid. I stället har många konsumerat eller placerat pengarna för att få bättre avkastning på annat håll. När räntan nu är fem procent är den dock mer kännbart för många.

Nu kostar nämligen skatteskulden 5 procent i en ränta som inte är avdragsgill, vilket motsvarar 7 procent i låneränta som ger skatteavdrag. Detta är ändå den låga kostnadsräntan. Den höga räntan är 20 procent vilket motsvarar en låneränta som ger skatteavdrag på 28 procent. Dyrt med andra ord.

90 dagar efter slutskattebesked

Sista dagen att betala kvarskatten är 90 dagar efter slutskattebeskedet. Vilket datum som gäller hittar du på ditt slutskattebesked.

– För många gäller den 12 september, liksom i fjol. Men nytt för i år är att inte bara den som ska få tillbaka pengar, utan även personer med kvarskatt kan få sitt slutskattebesked redan i april, om deklarationen godkänns digitalt utan ändringar eller tillägg före den 4 april. Då blir sista betalningsdag den 12 juli istället. Orsaken till förändringen är att de som får kvarskatt och de som får skatt tillbaka ska behandlas lika, säger Emelie Köhn, sektionschef på Skatteverket till skatteverket.se.

Så kunde de sluppit du kostnadsränta

För att undvika kostnadsränta var du tvungen att betala in den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor så att betalningen finns på ditt skattekonto senast 12 februari. Betala sedan in resterande belopp så det finns bokfört på skattekontot senast 3 maj. Betalar du med Swish bokförs betalningen på skattekontot samma dag medan en betalning till bankgiro tar minst en dag innan den bokförs.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.