Justerade räntor på skattekontot från 1 juli 2024

Justerade räntor på skattekontot från 1 juli 2024

ränta skattekonto

Från och med den 1 juli 2024 kommer Skatteverket att sänka räntorna på skattekontot, vilket är en direkt följd av att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar har minskat. Den senaste ändringen i räntorna genomfördes den 1 augusti 2023.

De nya räntesatserna innebär att kostnadsräntorna sänks med 1,25 procentenheter medan intäktsräntan sänks med 0,5625 procentenheter. Detta betyder att vi återgår till samma räntenivåer som gällde mellan den 1 februari och den 31 juli 2023.

Nya räntenivåer från 1 juli 2024:

  • Låg kostnadsränta: 3,75% (tidigare 5,00%)
  • Hög kostnadsränta: 18,75% (tidigare 20,00%)
  • Intäktsränta: 1,6875% (tidigare 2,25%)

Det är viktigt att notera att dessa räntor är både skattefria och ej avdragsgilla, vilket påverkar hur de jämförs med räntor på banklån och sparformer. För att göra en rättvis jämförelse måste man ta hänsyn till skattens påverkan.

Kostnadsräntor:

  • 3,75% i låg kostnadsränta: Motsvarar en avdragsgill skuldränta på 5,36% för privatpersoner (3,75/0,7) och 4,72% för juridiska personer (3,75/0,794).
  • 18,75% i hög kostnadsränta: Motsvarar en avdragsgill skuldränta på 26,79% för privatpersoner (18,75/0,7) och 23,61% för juridiska personer (18,75/0,794).

Intäktsränta:

  • 1,6875% intäktsränta: Motsvarar en skattepliktig inkomstränta på 2,41% för privatpersoner (1,6875/0,7) och 2,13% för juridiska personer (1,6875/0,794).

Exempel på lönsamhet:

För en fysisk person kan det vara lönsamt att betala restskatten i förväg om räntan på lånade pengar är lägre än 5,36%. Om räntan är högre, eller om avkastningen på sparade pengar överstiger 5,36%, är det inte lönsamt att betala restskatten i förväg. För juridiska personer gäller motsvarande överväganden, men med en jämförelseränta på 4,72%.

Riksbankens styrränta:

Den 27 juni 2024 meddelade Riksbanken att styrräntan lämnas oförändrad på 3,75%, men det finns indikationer på att räntan kan komma att sänkas två eller tre gånger under andra halvåret 2024 om inflationsläget tillåter. Nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 20 augusti 2024, och det återstår att se om den låga kostnadsräntan på skattekontot kommer att justeras i linje med eventuella förändringar i styrräntan.

För mer detaljer och aktuell information, kan du besöka den ursprungliga artikeln här.