Nytt semesterår – men vad gäller?

Nytt semesterår – men vad gäller?

När ska man ha semester? Kan man spara semesterdagar och var är egentligen intjänande år och semesterår?

Enligt semesterlagen räknas semesteråret mellan den 1 april och 31 mars. Det kan finnas avvikelser i kollektivavtal och individuella avtal, men för de allra flesta är det start den 1 april. Samma period året innan kallas intjänande period och det är vad som tjänats in då som kan användas till betald semester perioden därpå.

Minst 25 dagar

Alla arbetstagare har rätt till minst 25 dagars semester per år. Det är totalt fem veckors ledigt. Skulle en anställning pågå under högst tre månader får man avtala om att semester inte ska lägga ut. Anställs man sent på året har man inte rätt att kräva fem veckors semester. Regel är att en anställning efter 31 augusti gör att man enbart har rätt att ta ut fem semesterdagar. Arbetsgivare har dock rätt att godkänna längre semester om de vill.

En anställd har alltid rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Denna ledighet ska förlägga till perioden juni till augusti. Det går att förlägga semestern till annan tid om detta avtalas med den anställde, men det är då viktigt att göra detta skriftligt. Är verksamheten säsongsbunden kan semestern läggas till annan period utan avtal.

Måste ta semester

Det är upp till arbetsgivaren att se till så att den anställde tar semester som lagen säger. Annars bryter man mot semesterlagen. En anställd som inte har någon intjänad semester kan dock avstå från att ta ut ledighet. Inte heller under en uppsägningstid kan den anställde tvingas att ta ut semester.

Är man sjuk på semestern kan man sjukskriva precis som vanligt. I så fall får man sjuklön och semesterdagar används inte.

Som nämnt ovan tjänas den betalade semestern in under den så kallade intjänande perioden. All lön och ersättning är semestergrundanade, i vissa fall även frånvaro så som föräldraledighet (med vissa begränsningar). Har inte den anställde hunnit tjäna in någon semester har man ändå rätt till semester med så kallad semesterlön. Ibland kan den anställde även få förskottssemester.

Olika sätt att räkna fram semesterlön

Semestern räknas ut enligt två principer, sammalöneregeln eller procentregeln. Sammalönereglen innebär att den anställde ska ha samma lön som när den arbetar, plus ett semestertillägg. Semestertillägget är för månadsavlönade 0,43 procent av lönen. Semester enligt procentregeln innebär att den anställde ska ha 12 % av den förfallna lönen under intjänandeåret i semesterlön.

Vill den anställde inte ta ut all semester kan alla dagar som överstiger 20 sparas. De kan sparas i fem år. Har dagar inte tagit ut ska de betalas ut i pengar i stället.

Notera att ovanstående gäller om ingenting annat är avtalat. Är ni bundna till kollektivavtal eller hängavtal gäller de reglerna i första hand.