5 saker att tänka på i början av året

5 saker att tänka på i början av året

tips inför 2022

Nu har vi kommit en bit in på 2022. Vi på Adact vill lyfta fram några viktiga punkter som det är bra för er att fundera över inför året.

1. Kontrollera att ni har rätt preliminärskatt

Preliminärskatten består av inkomstskatt och sociala avgifter och bygger på företagets egen uppskattning av förväntat resultat. Skatten betalas månadsvis. Beräknar företaget att inte gå med någon vinst för året ska detta anges och ingen preliminärskatt debiteras. Situationen kan ändras under året vilket kan leda till att ni som företag har betalat för mycket eller för lite i preliminärskatt. I dessa fall ska en ny preliminär inkomstdeklaration skickas in. Efter inkomståret görs en inkomstdeklaration med företagets resultat. Utifrån denna räknar Skatteverket ut den slutliga skatten. Genom att se till att preliminärskatten är rätt angiven blir ni också debiterade korrekt preliminärskatt utifrån förväntat resultat.

2. Planera tidigt för bokslutet

Har ni bokslut 211231? Börja i så fall planera för detta i god tid. Ett tidigt påbörjande av bokslutet ger mer tid till att planera bokslutet. Det ger även utrymme att vidta eventuella åtgärder för att uppnå de mål man har satt i tid. Det ger även möjlighet till eventuell utdelning tidigare.

3. Justera löner

Glöm inte att justera löner med anpassning till brytpunkt samt eventuella lönekrav inom ramen för K 10- reglerna.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag. Brytpunkten är 554 900 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 618 700 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2023 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr plus 5 procent av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr. Utdelningen deklareras på din K10 2024.

Har du sett över löneuttaget inför årsskiftet?

4. Fundera på avsättning till tjänstepension

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att få samma pension som en vanlig anställd behöver du ta ut lön och betala skatter och avgifter. Vid lön eller överskott på 47 717 kronor i månaden (2022) maximeras insättningen till din allmänna pension. Du behöver även ha ett eget sparande för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 – 6 procent av lön eller överskott för att motsvara det som anställda med kollektivavtal får.

Allt du behöver veta om tjänstepension

Tar du ut en lön över 44 375 kronor i månaden behöver du även spara 30 procent av det som överstiger den summan för att få samma pensionen som en anställd med kollektivavtal.

Har du ett aktiebolag har du rätt att göra avdrag för privat pensionssparande. För att kunna göra det behöver du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande.

Har du enskild firma, undvik att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen till Skatteverket så länge du har ett överskott som är lägre än 554 900 kronor per år, före skatt (2022).

5. Kontrollera och justera eventuella förmåner

Det är bra att kontrollera eventuella förmåner och justera dem vid behov. Felaktiga förmånsvärden gör att du kan bli betalningsskyldig i efterhand.

Behöver du råd?  Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.