Har du sett över löneuttaget inför årsskiftet?

Har du sett över löneuttaget inför årsskiftet?

Tiden går fort och årets slut närmar sig. För dig som äger ett fåmansföretag är det hög tid att kontrollera löneuttaget för året som gått. För att maximera den lågbeskattade utdelningen för 2021 gäller det att du tagit ut rätt lön innan årsskiftet.

I år är beräkningarna mer komplexa än tidigare på grund av de olika stödåtgärderna, bland annat korttidspermittering.

Utdelningen upp till ett visst gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överskjutande del (max sex miljoner) beskattas som inkomst av tjänst med upp till ungefär 55 procent skatt. För ägare är det intressant hur gränsbeloppet beräknas. Värt att notera är att det enbart är den som äger aktier vid årets början som kan beräkna gränsbelopp för sina aktier i företaget. Gränsbeloppet kan beräknas genom antingen förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Den sistnämnda baseras bland annat på företagets löner.

Förenklingsregeln – oberoende av löneuttag

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet för nästkommande år är 183 700 kronor, vilket motsvarar 2,76 inkomstbasbelopp, oavsett löneuttag. Förenklingsregeln kan enbart användas av en aktieägare och beräknas enligt ägarens andel i bolaget.

Huvudregeln – om du tar lön och har anställda

Att använda sig av huvudregeln innebär att man baserar gränsbeloppet på bolagets lönesumma. Utifrån sin ägarandel kan man då tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner, minskat med statliga bidrag, förutsatt att ägaren själv uppfyller lönekravet. Det innebär att ägaren måste ta ut tillräckligt med lön själv för året, vilket är sex inkomstbasbelopp (400 800 kronor 2020) med tillägg för fem procent av de totala lönerna i företaget, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kr 2020). Man ska inte minska den totala lönesumman med eventuellt statliga bidrag, såsom korttidspermittering, om företaget nyttjat dessa. Eventuellt statliga bidrag ska inte heller påverka bedömningen av ägarens lön. Har ägaren permitterats ska alltså inte stödet räknas av lönen när man kontrollerar om löneuttagskravet uppfylls.

Behöver du rådgivning angående hur du ska tänka inför årets löneuttag? Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.