Tillfällig skattefrihet för gåvor

Tillfällig skattefrihet för gåvor

Vid jul är det många företagare som vill uppmärksamma sina anställda med en julklapp. I år gäller särskilda regler angående detta. Mellan 1 juni 2020 och 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor, utöver den vanliga skattefria julgåvan på 450 kronor.

Detta innebär alltså att arbetsgivare i år har möjlighet att ge sina anställda en skattefri julgåva för upp till 1 450 kronor inklusive moms.

Gåvor från arbetsgivare är generellt skattepliktiga, men det finns undantag. Det är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor som är skattefria så länge de inte överstiger ett visst belopp. Är gåvan dyrare än detta blir den skattepliktig från den första kronan.

Olika typer av skattefria gåvor

En julgåva är skattefri så länge den inte överstiger 450 kronor, inklusive moms. Jubileumsgåvan är en gåva som anställda får av företaget i samband med att företaget firar jubileum. Denna typ av gåva får inte överstiga 1350 kronor inklusive moms. En minnesgåva är en gåva till den anställda i samband med jämn födelsedag eller en längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. En minnesgåva är skattefri upp till 15 000 kronor inklusive moms och får inte ges vid mer än ett tillfälle, utöver när anställningen upphör.