Förlängda krisåtgärder

Förlängda krisåtgärder

permittering

Regeringen har presenterat ett flertal åtgärder som ska stötta företagen under den fortsatta krisen som covid-19 för med sig. Korttidspermitteringen förlängs i upp till sju månader. Dessutom får enskilda näringsidkare nu möjlighet att ansöka om omsättningsstöd.

Coronakrisen fortsätter och till följd av detta blir den en förlängning av flera av de åtgärder som tagits under året för att stötta svenska företag. Förutom beslutet om förlängd korttidspermittering förlängs också anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Förslagen överlämnas i en ändringsbudget för 2021, vilket sker i början på det nya året.

Tidsgränsen för korttidspermittering tas bort

Korttidsspermitteringen kan idag som längst pågå i nio månader i följd. Enligt det nya förslaget kommer tidsgränsen tillfälligt att tas bort fram till den sista juni 2021. Under perioden kommer stödet att vara förstärkt, januari till mars är subventioneringsgraden 75 procent, under april-juni är den 50 procent. Förlängningen kommer att kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras, enligt ett pressmeddelande.

Tillväxtverket kommer att få närmare en halv miljard kronor i extra anslag.

Förlängt omställningsstöd

För det företag som tappat minst 50 procent av omsättningen mellan augusti och oktober i år jämfört med förra året kan ansöka om ett förlängt omställningsstöd. Som mest går det att få 30 miljoner kronor. Stödet kräver anmälan och godkännande av EU-kommissionen.

Anståndet med skatteinbetalningar i ett år förlängs också i ytterligare ett år och de tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer även de att förlängas till att gälla även för 2021.

Enskilda näringsidkare kan också söka omsättningsstöd. Stödet gick att söka från den 10 november på Boverkets webbplats. För att söka stödet krävs en minskad nettoomsättning med minst 50 procent jämfört med samma period 2019.

Har du frågor. Kontakta oss på Adact.