Klart med förlängt omställningsstöd

Klart med förlängt omställningsstöd

Omställningsstödet förlängs och omfattar även maj, juni och juli. Stödet går att söka hos Skatteverket.

Besked om att regeringspartierna ville förlänga stödet kom i september, Då stödet är ett statsstöd måste det få godkännande av EU-kommissionen. Nu har stödet fått godkänt och det går att söka det hos Skatteverket.

Nu kan fler företag som drabbats av coronakrisen kunna ta del av stödet. För många har det stora omsättningstappet kommit senare under våren och sommaren vilket gör stödet, som nu även omfattar maj till juli, viktigt.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 måste företaget har tappat mer än 40 procent av sin omsättning jämfört med maj 2019. För att stödet ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att omsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma period förra året.

Omställningsstödet ska som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.

Regeringen skrev i ett pressmeddelande den 4 september. ”För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.”

Läs mer på regeringens hemsida här.