Enskilda företagare får nytt stöd

Enskilda företagare får nytt stöd

Nu finns ett nytt stöd för enskilda företagare. De som uppfyller villkoren kan maximalt få 120 000 kronor för perioden mars till september 2020.

Bakgrunden för stödet är förlorad inkomst till följd av corona. De tidigare stödpaketen har inte heller träffat denna grupp av företagare. Det totala stödet föreslås bli 3,5 miljarder för innevarande år och 1,5 miljarder för nästa år.

Den enskilde företagaren ska enligt förslaget få en ersättning på 75 procent av den förlorade omsättningen, under förutsättning att ett flertal villkor uppfylls. Ett av villkoren är att omsättningen ska ha varit minst 200 000 kronor för året 2019.

Tre perioder

Stödet går att söka för tre perioder 2020 och omfattningen styrs av omsättningen för samma period under förra året. För att stödet ska beviljas måste omsättningen minskat med minst 70 procent under mars-april, 60 procent under maj och 50 procent under juni och juli. Maximalt stöd för den första perioden är 48 000 kronor, 24 000 kronor för den andra perioden och 48 000 kronor för den sista.

Läs mer här.