Avdrag för arbetsrum hemma

Avdrag för arbetsrum hemma

Det går bra för företagare att göra avdrag för arbetsrum hemma. Dock inte hur som helst. Bland annat varierar det beroende om du har ett aktiebolag eller en enskild firma.

Enskild firma

Det finns möjlighet att göra schablonavdrag för arbetsrum i bostad, dock med vissa begränsningar. 800 timmar om året behöver du jobba hemifrån för att få göra avdraget. Arbetet hemifrån måste också vara motiverat. Det kan bli svårt om ditt företag har kontor på annan plats. I dagsläget ligger avdraget på max 4000 kronor per år. Utförs arbetet i din make/maka eller partners fastighet gäller ett avdrag på 2000 kronor per år.

Utöver detta är det inte tillåtet att göra avdrag för andra kostnader, exempelvis el eller värme.

Har du en avsatt plats hemma där du enbart arbetar ifrån får du göra avdrag för skäliga kostnader.

Aktiebolag

Äger du ett aktiebolag har du inte samma rätt till avdrag. För att avdrag i den privata deklarationen ska vara giltig krävs att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet, eller att det är inrett så att det inte längre kan användas för bostadsändamål. Har du ett arbetsutrymme du gör avdrag för får du också dra av de faktiska merkostnaderna, till exempel el, värme och städning. Ligger arbetsrummet i din hyreslägenhet kan du få avdrag för en viss del av hyran. Skulle företaget betala dina privata merkostnader kan du i stället anses ha en skattepliktig förmån.

Uthyrning

Då det är svårt att få avdrag för arbetsrum för dig som anställd i ditt eget aktiebolag kan du i stället ta ut hyra av bolaget. De du behöver göra är att ange rummets läge och storlek precis som du skulle göra om du hyrde ut till någon annan. Förutsättningen för att detta ska fungera är att företaget faktiskt har behov av utrymmet och inte har någon liknande lokal för sin verksamhet. För att bolaget ska kunna göra avdrag för hyran behövs ett hyresavtal med hyresvillkor. Ägs bostaden tillsammans med någon annan ska båda stå som hyresvärdar. Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och hyresvärden kapitalbeskattas för överskottet av hyran med 30 procent.

Marknadsmässig hyra

Ska du hyra ut en lokal i hemma till ditt företag måste du se över hyran. Gör efterforskningar vilken hyra som är rimlig, den måste nämligen vara marknadsmässig. Är hyran för hög, överhyra, kommer den att beskattas som lön.

När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare får du enbart göra avdrag för den ökning av kostnaderna som uthyrningen medfört. Med detta menas el, värme och liknande kostnader. Merkostnaden för ett rum brukar ligga på ungefär 1000-1300 kronor per år.