Viktiga budgetförslag för företagare

Viktiga budgetförslag för företagare

Regeringen har lämnat budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2021.

Här är en sammanfattning med några av de viktigare förslagen i höstbudgeten för dig som företagare. Även om vissa av förslagen är riktade mot konsumenter kan de även vara intressanta för företag.

  • Ett stöd på 3,5 miljarder kronor till enskilda näringsidkare som drabbats av coronakrisen. Under 2021 väntas ytterligare 1,5 miljarder kronor i extra stöd.
  • Företag som investerar i nya maskiner eller annan utrustning under 2021 får göra skatteavdrag motsvarande 3,9 procent av anskaffningsvärdet.
  • Därutöver sker en ändring i reglerna för ränteavdrag för företag som infördes 2019. Mera detaljer kring detta är aviserade till oktober.
  • Omställningsstödet till företag förlängs med tre månader.
  • Den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som finns idag för den först anställda utvidgas tillfälligt.
  • Regeringen vill att rut-avdraget ska omfatta fler tjänster som tvätt vid tvättinrättningar, möblering av bostad, tillsyn av bostad och transport av bohag till loppmarknader. Kan träda i kraft den 1 januari. Maximalbeloppet för rutavdraget kan också komma att höjas till 75 000 kronor.
  • Det kan bli en skattereduktion på max 50 000 kronor för arbets- och materialkostnader vid installation av solceller. Avdraget ersätter dagens stöd som man måste aktivt söka, och utformas i stället med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.
  • Ersättningen för karensavdraget ska fortsätta med ett schablonbelopp om 804 kronor. Samtidigt ska ersättningen till egenföretagare förlängas.
  • Schablonen som idag används för att beräkna värdet av bilförmån ska justeras för att bättre spegla kostnaden av att privat äga en bil. Hur förslaget ska utformas är ännu inte helt klart.
  • Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet föreslås slopas i två steg.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact.

Källa: Regeringens budgetproposition