Förlängt omställningsstöd och fortsatt slopat karensavdrag

Förlängt omställningsstöd och fortsatt slopat karensavdrag

I sviterna av coronaviruset har olika insatser gjorts för att stötta företag. Nu förlängs omställningsstödet och karensavdraget kommer slopas året ut.

Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli. Detta var tidigare baserat på ett omsättningstapp för mars och april men slog ganska fel för många företag då det stora tappet för merparten inte kom förrän sent i april eller en bit in i maj. Nu kommer man därför kunna söka omställningsstöd för maj (om man har omsättningstapp på mer än 40% jämfört med maj 2019) och juni/juli (om man har omsättningstapp på mer än 50% jämfört med motsvarande månad 2019).

Läs mer här.

Slopat karensavdrag blir kvar året ut. Den tillfälliga krisåtgärden, där Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första sjukdagen med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt, har gällt sedan i mars. Tanken var att det skulle upphöra den sista september men detta har nu förlängts. Det är den anställde själv som får ansöka om att få tillbaka schablonbeloppet från Försäkringskassan, arbetsgivaren gör som vanligt karensavdrag på lönen.

Även avskaffandet av sjukintyg de första 14 dagarna förlängs till den sista december.