Uppskovsräntan slopas

Uppskovsräntan slopas

Uppskovsräntan slopas från 1 januari 2021. Detta gäller för både nya och redan existerande uppskov.

Vid försäljning av bostad kan du som säljare under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av vinsten. Detta kallas bostadsuppskov. Bostadsuppskov får en årlig schablonintäkt om 1,67 % av den uppskjutna vinsten, vilken beskattas med 30 procent årligen. Nu ska denna ränta tas bort.

På grund av uppskovsräntan väljer många att skatta fram sina bostadsvinster. Frågan är nu om de som redan skattat fram sina vinster har gått miste om möjligheten att få uppskov som från nästa år är kostnadsfritt? Svaret är: det beror på.

Ompröva deklarationen

Du har chansen att få din deklaration omprövad till och med det sjätte kalenderåret efter det kalenderår då bostaden såldes. På så sätt är det möjligt för många som valt att inte begära uppskov med vinst, eller som återfört uppskov till beskattning, att korrigera detta i efterhand. Vinster som tagits upp till beskattning tidigare än så går det inte att göra någonting åt.

Det ser alltså ut som att många kommer kunna få tillbaka en redan inbetald vinstskatt och istället få en skattekredit som från och med år 2021 är helt kostnadsfri. Uppskovsränta som belöper på tid före den 1 januari 2021 berörs dock inte av förslaget. 

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Behöver du rådgivning? Kontakta oss på Adact.