Allt du behöver veta om tjänstepension

Allt du behöver veta om tjänstepension

Tjänstepension kan upplevas som krånglig och det gör att många arbetsgivare prioriterar ner frågan. Det kan dock få konsekvenser.

Vad är då tjänstepension och var är viktigt att hålla koll på?

En tjänsteman förväntas gå i pension vid 65 år med en pension på ungefär 65 procent av den senast rapporterade lönen. Denna summa finansiera till den mindre del genom arbetsgivaravgifter och en större genom arbetsgivarens avsättning i olika tjänstepensionsavtal.

Rapporteringskrav av tjänstepension

Olika pensionsavtal har olika rapporteringskrav och arbetsgivaren är skyldig att rapportera i enlighet med avtalet säger.

Det finns många olika pensionsavtal så som löne- eller bonusväxlig till pension, ITP1 och ITP2 eller direktpension via kapitalförsäkring. Det finns en rad regler som reglerar vilka av dessa kostnader som en arbetsgivare kan få avdrag för. Det finns även regler för hur löneskatt av denna typ av kostnad ska hanteras.

Effektivisera

Det är viktigt att se till att rapporteringskraven följs. Genom en sådan kontroll kan arbetsgivaren många gånger hitta sätt att sänka pensionskostnaderna.

Mellan fem och tio procent av de arbetsstyrkan i ett svenskt företag är frånvarande på grund av bland annat sjukskrivning och föräldraledighet. Rapporteringen i samband med detta sker ofta manuellt och brister i hanteringen kan därför leda till stora merkostnader. Därför är det viktigt att se över sina rutiner.

Arbetsgivaren ansvar

Hur pensionsavtalen än hanteras är det alltid arbetsgivarens ansvar att se till att rätt pension betalas. Att se till att felen minimeras minskar chansen att behöva rätta misstag i efterhand.

Här kan du läsa mer om olika alternativ för tjänstepension.

Behöver du hjälp med frågor angående tjänstepension. Kontakta oss på Adact.

Läs mer om tjänstepension hos Pensionsmyndigheten.