Dags att anställa sommarjobbare?

Dags att anställa sommarjobbare?

Nu är det hög tid att börja tänka på sommarjobbare om det är aktuellt. Det är dock viktigt att tänka på att särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter gäller för ungdomar under 18 år.

Minderåriga på arbetsmarknaden delas in i tre grupper efter ålder.

De som är yngre än 13 år får inte arbeta alls. Det finns dock vissa undantag. Det är lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som drivs av familjen, som inte har anställda eller inom hobbyverksamhet som exempelvis försäljning av majblommor.

Nästa grupp är ungdomar mellan 13 år och 15 år. De får ta jobb som är enkla och riskfria. Förutom att arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna får ungdomarna inte arbeta ensam eller har ansvar för en kassa.

Ungdomar mellan 16 år och 18 år får anställas till alla typer av arbeten så länge de inte är farliga. De får även jobba ensamma, så länge det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Notera att det även kan finnas särskilda branschföreskrifter.

Hur långa arbetsdagar får ungdomar ha?

Minderåriga får inte arbeta mellan klockan 22 och 06 eller 23 och 07. Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och 06. Arbetstider och längd på raster skiljer sig beroende på ålder. Alla minderåriga måste ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter 4,5 timmars arbete.

Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets handledning vid anställning av barn och ungdomar.

Skattefritt eller inte?

Skolungdomar och studerande som arbetar på lov eller extra arbetar behöver inte betala skatt om de tjänar under 19 670 kronor (inkomståret 2019) och är bosatt i Sverige. Du som arbetsgivare behöver alltså inte göra skatteavdrag på lönen. Uppmärksamma gärna medarbetaren på beloppsgränsen och be om intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Skulle det visa sig att personen tjänar med än den satte gränsen måste jämkningen justeras genom ansökan till Skatteverket. Även semesterersättning och andra förmåner räknas in i den totala lönen.

Som arbetsgivare måste du lämna in individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen på allt över 100 kronor. Arbetsgivaravgift måste betalas om lönen uppgår till minst 1000 kronor under året.

Hur mycket ska jag betala i lön?

Facket och arbetsgivarna förhandlar genom kollektivavtal fram vilka löner som ska betalas ut. Har du tecknat kollektivavtal ska du alltså betala vad som sägs där.

Arbetsplatser utan kollektivavtal har ingen undre gräns för lönen. Det finns inte heller några lagstiftade lägstalöner i Sverige. Tänk på att ersätta en rimlig lön. Är det en medarbetare du vill behåll är det lämpligt att erbjuda en god löneutveckling.

Får sommarjobbare semester?

Alla har rätt till semesterersättning. Den som arbetar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Den lagstadgade semesterersättningen är 12 procent av den intjänade lönen.