Undvik hög marginalskatt

Undvik hög marginalskatt

Visste du att det går att undvika hög marginalskatt i enskilda firmor och handelsbolag? Faktum är att genom att utnyttja avdrag för periodiserings- och expansionsfonder kan du undvika marginalskatt på mellan 65 och 70 procent.

Ska du slippa statlig skatt får den totala inkomsten 2018 av näringsinkomst plus lön inte överstiga 468 700 kronor. Är du över 66 år är det 494 300 kronor som gäller.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som gör att du får en total skattekredit på hela beloppet. Avdraget kan göras på max 30 procent av årets bruttovinst. Det innebär att beskattningen av det avsatta beloppet skjut upp i maximalt sex år. Avsättningen i periodiseringsfonder gör att du kan få tillgång till obeskattat kapital för att till exempel utveckla verksamheten eller för att jämna ut resultatet mellan olika år.

Byter du företagsform till aktiebolag kan du flytta med periodiseringsfonderna. Det gäller dock att du har pengar kvar eller motsvarande tillgångar som kan flyttas med till det nya bolaget.

Kom ihåg att skattelindringen för avsättningen inte är permanent utan kommer förr eller senare beskattas.

Expansionsfond

En avsättning till en expansionsform får vara kvar under obegränsad tid så länge verksamheten är aktiv och du behåller minst 78 procent av det avsatta beloppet i bolaget. För 2018 är skatten på det avsatta beloppet 22 procent. Skatten är temporär och räknas av mot annan skatt om expansionsfonden minskar kommande år.

Räntefördelning

Skulle du satsa egna pengar i firman eller handelsbolaget eller låter fullt beskattade vinster vara kvar i företaget? Då har du möjlighet att ta ut årliga inkomster till bara 30 procents skatt. Detta kallas positiv räntefördelning och är en ränteinkomst. För inkomståret 2018 får du beräkna en ränta på 6,49 procent av beloppet.

Genom att utnyttja positiv räntefördelning för att kvitta bort inkomster de år då du redan uppnått en inkomst på gränsen till hög marginalskatt får du bäst effekt.