Nya skatteförslag till riksdagen

Nya skatteförslag till riksdagen

budget 2022

Regeringen har lämnat ett antal skatteförslag till riksdagen. Det handlar om sänkta arbetsavgifter för unga inför sommaren 2022 samt begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med mars 2023.

Regeringen föreslår nu att arbetsgivaravgifterna sänks ytterligare för unga under sommaren 2022. Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor till unga under juni–augusti 2022.

Läs mer på regeringens hemsida.

Begränsning av avdragsrätten för underskott

För är att hindra skattebortfall föreslår regeringen även en begränsningsregel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring. Detta om underskotten varit det övervägande skälet till att ägarförändringen skett.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022, men regeringen anser att det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i regeringsformen tillämpa de nya reglerna vid ägarförändringar efter den 10 juni 2021.

Läs mer om detta här.