4 frågor och svar om företagssponsring

4 frågor och svar om företagssponsring

företagssponsring

Företagssponsring är vanligt i Sverige och används som marknadsföring för att stärka ett företags varumärke. Skillnaden mellan sponsring och traditionell reklam är rätten till avdrag.

Detta är en av de svåraste frågorna att ta hänsyn till när det gäller sponsringsavtal, sambandet mellan ett evenemang och en produkt eller ett varumärke. Det finns alltid ett ömsesidigt intresse parterna emellan som måste värderas i form av ersättningen i ett sponsringsavtal.

Att sponsra hjälper till att skapa nätverk, fungerar som goodwill, fungerar stärkande vid sökordsoptimering och skapar trovärdighet för företaget.

Här svarar vi på fyra frågor gällande sponsring:

1. Vad och varför ska man sponsra?

Sponsring är en matchning mellan en produkt eller tjänst med en organisation. Det används för att företaget vill öka kännedomen om sitt varumärke eller förbättra sitt rykte. Genom sponsring av ett välkänt evenemang som är välbesökt kan du få stor synlighet. Flera sponsringsavtal innebär även möjlighet till aktiviteter i samband med evenemanget. Det ger möjlighet att träffa nya och gamla kunder med förhoppning att öka försäljningen.

2. Vad är målet?

Funderar du på att sponsra? Det första du bör ha klart för dig är vad ditt mål med detta är. Fundera på vad du har för affärsmål och hur sponsringen ska hjälpa dig nå dem. När du väl är på det klara med din målsättning är det dags att fundera på vad du är intresserad av att sponsra. Sätt en budget och tänk på att inte tacka ja till alla som ber om sponsring.

3. Vad är för- och nackdelarna med sponsring?

Det finns många fördelar, till exempel den redan nämnda varumärkesstärkande fördelen. Varumärket kommer marknadsföras direkt till en målgrupp och har du valt att sponsra någonting med anknytning till din verksamhet bör det leda till merförsäljning. Sponsrar du en lokal idrottsklubb kan det öka din kundlojalitet då kunderna förknippar ditt företag med en positiv känsla.

Det medför dock även vissa risker. Sponsringen är, liksom all marknadsföring, en investering. Det kan i längden bli kostsamt om det inte ger några nya affärer.

4. Vad finns det för avdragsregler för sponsring?

Skattemässigt är reglerna för sponsring inte helt solklara. I vissa fall har rättsväsendet behandlat sponsring som delvis en gåva, med resultat att inget avdrag har tillåtits. Skatteverket ser i princip sponsring som imageförbättrande och goodwill och betraktar det då som en gåva som inte är avdragsgill. Gåvor till hjälporganisationer är därför normalt inte avdragsgilla.

Avdrag är dock tillåtet för motprestationer som sponsorn erhåller från den sponsrade. Det krävs då att detta anges skriftligt i ett sponsringsavtal. Där ska de fördelar som erhålls i gengäld finnas angivna och om det finns flera olika motprestationer ska ett detaljerat avtal upprättas. Varje motprestation ska då värderas till marknadsvärde.

Ett exempel på en direkt motprestation är att sponsorn får ett antal biljetter till det sport- eller kulturarrangemang som sponsras. Ett annat exempel är att sponsorn får reklamplats på till exempel sportarenan eller teaterlokalerna eller i programblad.

Gäller det exponering i form av exempelvis reklam får en jämförelse göras med marknadspriset för en liknande exponering. När det gäller representation är avdragsrätten begränsad på grund av rättsliga regleringar och fasta priser för exempelvis måltider. Har en part inte använt sig av en motprestation är det normalt sett inte tillåtet med avdrag.

I vissa speciella fall, utan direkt motprestation, kan sponsringsutgiften utgöra en avdragsgill indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan parterna.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.