Hur fungerar det att sälja fakturor?

Hur fungerar det att sälja fakturor?

fakturaköp

Att sälja sina fakturor är ett bra sätt för att öka likviditeten. Du får då pengarna på kontot direkt istället för att behöva vänta på att kundfakturan ska bli betald. Dessutom frigörs tid genom att fakturorna säljs och du kan då fokusera på annat i ditt företag.

Vad innebär fakturaköp?

Ett fakturaköp innebär att ett företaget säljer sina obetalda kundfakturor till ett finansbolag. Företaget får då in det fakturerade beloppet direkt på kontot, exklusive en avgift. Detta har blivit ett populärt sätt att snabbt få betalt och därmed få en bättre likviditet.

Kostnaden för fakturaköpen kommer ofta i form av en procentuell avgift på värdet av den sålda fakturan. Säljer du med regress (läs om regress längre ned på sidan) ligger kreditvärdighet som grund för avgiften. Vad fakturaköp kostar varierar mellan olika företag men ofta ligger avgiften på mellan två och fem procent av fakturabeloppet.

5 tips att förbättra likviditeten

Hur fungerar det?

Som redan skrivits innebär fakturaköp att fakturorna säljs till en tredje part. För detta tar finansbolaget ut en avgift. Att sälja sina fakturor har flera fördelar. Förutom att du snabbt får betalt slipper du också det arbete som hanteringen av fakturan kräver. Ett viktigt begrepp att hålla koll på när det handlar om fakturaköp är regressrätt. En faktura kan nämligen köpas med eller utan regress.

Vad innebär att sälja med eller utan regress?

Att sälja med eller utan regress är begreppet för om det är du eller finansbolaget som har kreditrisken om din kund inte skulle betala fakturan.

Säljer du med regress innebär det att finansbolaget köper fakturan, men inte kreditrisken. Att sälja på detta sätt innebär ofta att du kan sälja fler fakturor då det inte krävs lika mycket historik om varken dig eller din kund. För nystartade företag är det en fördel. En annan fördel är att det är billigare än att sälja utan regress.

Den stora nackdelen med att sälja med regress är såklart risken. Det kan dock låta mer dramatiskt än vad det i verkligheten är. Skulle en kund inte betala sin faktura kan antingen du eller finansbolaget, beroede på vad ni kommit överens om, ta hand om indrivning genom påminnelser och inkasso. Om fakturan fortfarande förblir obetald efter indrivningsförsök blir ditt företag återbetalningsskyldig till finansbolaget.

Fördelen med att köpa utan regress är att finansbolaget får ta alla risker. Nackdelen är att det är hårdare krav på både dig och dina kunder. Det är även dyrare. Om du tror att en kund kommer betala, men inte på förfallodagen, är fakturaköp utan regress ett bra val. Seriösa finansbolag har ofta lättare att driva in pengarna än företaget på egen hand.

Kan alla sälja sina fakturor?

Fakturaköp gäller främst aktiebolag. I de flesta fall måste företaget visa upp en årsredovisning. Säljer du med regress räcker det att ditt företag är kreditvärdigt. Väljer du att sälja utan regress måste även dina kunders betalningsförmåga kontrolleras.

Måste man sälja alla sina fakturor?

Det går att välja om du vill sälja samtliga fakturor eller bara några. Fördelen med att sälja alla är att du minskar ditt företags administration. Finansbolaget kan också ofta ge bättre priser om du väljer att sälja alla fakturor. Det kan även vara positivt för dina kunder då de alltid får fakturorna från dig från samma företag.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.