Kategori: Fakturering

Gör det du är bäst på, det gör vi

Bra att veta angående e-fakturering och digital rapportering

Går EU-kommissionens förslag, VAT in the Digital Age (VIDA), igenom kan det leda till stora förändringar. Bland annat kan det bli nya krav på elektronisk fakturering och digital rapportering. Det finns förslag på att det från och med januari 2024 ska införas en EU-definition för hur e-fakturor ska vara utformade. Det införs dessutom en frivillig…
Read more

faktura

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av kravet på att en fullständig faktura bland annat ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. På sin hemsida beskriver Skatteverket ett antal fall och gör sin tolkning.  Skatteverket redogör för sin syn på följande:   Omarbetningen av…
Read more

fakturaköp

Hur fungerar det att sälja fakturor?

Att sälja sina fakturor är ett bra sätt för att öka likviditeten. Du får då pengarna på kontot direkt istället för att behöva vänta på att kundfakturan ska bli betald. Dessutom frigörs tid genom att fakturorna säljs och du kan då fokusera på annat i ditt företag. Vad innebär fakturaköp? Ett fakturaköp innebär att ett…
Read more

Nytt affärssystem

Från den 1 januari 2022 byter Adact affärssystem och tidredovisningssystem. Detta ser vi som ett steg mot att ”leva som vi lär” då våra interna system i flera år inte motsvarat våra digitala önskemål som vi rekommenderar och tillhandahåller till våra kunder. Som kund till oss blir väl egentligen den enda skillnaden en något annorlunda…
Read more

e-faktura

Börja e-fakturera

E-fakturering underlättar för ditt företag och gör att du snabbare får in dina pengar. Faktureringen är det viktigaste att hålla koll på för dig som företagare. Får du inte in dina pengar är det svårt att få företaget att gå runt. För större företag har e-fakturering varit aktuellt länge. Många småföretag har dock inte börjat…
Read more