Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

faktura

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av kravet på att en fullständig faktura bland annat ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. På sin hemsida beskriver Skatteverket ett antal fall och gör sin tolkning. 

Skatteverket redogör för sin syn på följande:  

  • begreppen ”namn” och ”adress” 
  • förkortningar och koder i stället för namn i klartext 
  • särskilt företagsnamn 
  • mervärdesskattegrupp 
  • säljarens namn vid förmedling 
  • flera postadresser 
  • fakturan skickas till annan mottagare 
  • fakturan innehåller felaktig uppgift om namn eller adress. 

Omarbetningen av de tidigare ställningstagandena innebär ingen förändring i sak. I stället är det ett förtydligande av Skatteverkets syn på vad som avses med kravet på att en fullständig faktura ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. Ställningstagandet har också kompletterats med en bedömning av vad som avses med begreppen namn. Komplettering finns även angående vad som gäller om fakturan ska skickas till någon annan mottagare än köparen till exempel köparens bokföringsbyrå.