Höjt avdrag för resor med bil

Höjt avdrag för resor med bil

Nu skrotas det nya reseavdraget som klubbades igenom i juni 2022. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen och avdraget för resor med bil ska höjas.

Den modellen som riksdagen fattade beslut om i somras innebar att skattereduktionen skulle baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats, oberoende av hur man reser till och från jobbet. Anledningen till att göra om reseavdraget var att uppmuntra folk att åka kollektivt. Det nya systemet skulle träda i kraft under 2023.

Schablonbelopp höjs

Den 20 oktober presenterade finansdepartementet i en promemoria. Där skulle två schablonbelopp i reseavdraget höjas.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Syftet är enligt regeringen att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

Enligt förslaget ska avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska även i fortsättningen vara 9,50 kronor per mil.

Minskade skatteintäkter

Regeringen skriver att för en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på omkring 4 700 kronor mer än i modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

De nya förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder 2023. Promemorian är skickad på remiss och förslagen är tänkta att ingå i kommande budgetproposition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.