Bra att veta angående e-fakturering och digital rapportering

Bra att veta angående e-fakturering och digital rapportering

Går EU-kommissionens förslag, VAT in the Digital Age (VIDA), igenom kan det leda till stora förändringar. Bland annat kan det bli nya krav på elektronisk fakturering och digital rapportering.

Det finns förslag på att det från och med januari 2024 ska införas en EU-definition för hur e-fakturor ska vara utformade. Det införs dessutom en frivillig möjlighet för EU-länder att införa regler för krav på e-fakturering, enligt EU-standard, mellan företag. Det föreslås utöver detta att mottagarlandets köpare måste acceptera e-fakturor som uppfyller EU:s krav. Förslaget ser dock ut att bli fördröjt.

Obligatoriskt med e-fakturor

EU-kommissionen vill att det senast 2028 ska vara obligatoriskt för företag att utfärda strukturerade elektroniska fakturor. Detta åtminstone när det gäller gränsöverskridande transaktioner inom EU. Det handlar alltså om momsfri varuförsäljning inom unionen, samt tjänster som omfattas av huvudregel. Fakturan ska dessutom utfärdas senast två dagar efter transaktionen. I dag är det 15 dagar som gäller.

EU-reglerna kommer inte att kräva elektronisk fakturering inom landet. Det är dock fritt fram för länderna själva att införa krav på detta.

Utfärda faktura snabbare

Två dagar efter utfärdad faktura ska företagen lämna information till Skatteverket om transaktionen. Fördelen med detta är att kravet på att lämna en periodisk sammanställning kommer bli överflödigt.

Det finns en europeisk standard som företagen med fördel kan använda (Peppol). Det är dock fritt fram för länderna att tillåta en annan standard så länge den är kompatibel med EU-standarden.

För att förslaget ska bli verklighet måste det antas enhälligt av EU:s ministerråd. Planen var att beslutet skulle fattas hösten 2023, men det står nu klart att det senareläggs till våren 2024. Det är då sannolikt att e-fakturering och digital rapportering kan införas tidigare 2030.

Läs mer.