Missa inte chansen att se över ditt löneuttag

Missa inte chansen att se över ditt löneuttag

Äger du andelar i ett fåmansbolag? I så fall är det hög tid att se över så att du tagit tillräcklig lön under 2023. Rätt lön innan årsskiftet är viktigt för att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning år 2024.

De som äger aktier och arbetar i ett onoterat bolag får varje år beräkna sitt gränsbelopp. Med gränsbelopp betyder det belopp som vid en utdelning eller kapitalvinst beskattas med 20 procent. Det är bara de som äger aktier i bolaget vid kalenderårets ingång som kan beräkna gränsbelopp. Gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett. 

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, antingen enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln

Väljer du att beräkna gränsbeloppet enligt förenklingsregeln utgår du ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 204 325 kronor. 

När det gäller förenklingsregeln är det viktigt att notera att denna enbart kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel. Däremot påverkar inte ditt eget löneuttag gränsbeloppet enligt förenklingsregeln. 

Huvudregeln

Väljer du att beräkna enligt huvudregeln innebär det att gränsbeloppet baseras på en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för aktierna och även på bolagets och eventuella dotterbolags lönesumma. Ägarna får utifrån sin ägarandel tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets och dess dotterbolags kontant utbetalda bruttolöner minskat med lönebidrag. Här är det dock en förutsättning att du som ägare eller en närstående till dig tar ut tillräckligt med lön under året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala löner i bolaget och dess dotterbolag, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023). Vid denna beräkning ska du inte minska den totala lönesumman med de lönebidrag som bolaget fått. 

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2023 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2024. 

Med tanke på att gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas ut till 20 procent beskattning blir, är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att det ska bli så högt som möjligt.

Vi rekommenderar dig att åtminstone en gång per år se över hur skattereglarna påverkar dig och säkerställa så att du tar ut tillräckligt med lön. Ta gärna hjälp av din kontaktperson hos oss på Adact.

Glöm inte att din lönenivå även har betydelse när det gäller sjuk- och föräldrapenning och även din allmänna pension.