Dags att lämna in digital årsredovisning

Dags att lämna in digital årsredovisning

digital årsredovisning

Lagkravet på obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag närmar sig. Har ditt företag inte börjat använda tjänsten än? Då är det dags att börja.

Från och med början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 kunna börja skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt.

Detta är Bolagsverkets tredje förändring sedan de 2018 öppnade upp möjligheten att skicka in årsredovisning digitalt.

Obligatorisk inlämning

Härnäst kommer kravet på obligatorisk inlämning av årsredovisningen. Detta sedan Bolagsverket lämnat in en hemställan till justitiedepartementet där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar – och eventuella revisionsberättelser – för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli ett lagkrav för räkenskapsår som inleds närmast efter 30 juni 2021.

100 000 årsredovisningar skickades in digitalt förra året. Nu hoppas man på det två- eller tredubbla. Totalt i Sverige finns i nuläget runt en halv miljon aktiebolag.

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp att komma igång? Be din redovisningskonsult hjälpa ditt bolag att upprätta års- och koncernredovisningar digitalt. Här hittar du våra kontaktuppgifter.