Visa uppskattning med en sommargåva – men håll koll på vad som gäller

Visa uppskattning med en sommargåva – men håll koll på vad som gäller

sommarpresent

När du planerar att ge sommargåvor till dina anställda, är det viktigt att förstå de ekonomiska regler och aspekter som styr sådana gåvor. Här är de viktigaste punkterna att beakta:

1. Skattefria Gåvor

  • Maximalt värde: För att en gåva ska vara skattefri för mottagaren får dess värde inte överstiga 500 kronor inklusive moms. Överstiger gåvan denna gräns, blir hela gåvans värde skattepliktigt.
  • Totalt värde under året: Om företaget ger flera gåvor under året, som till exempel både julgåva och sommargåva, bör det sammanlagda värdet av skattefria gåvor inte överstiga 500 kronor per anställd.

2. Presentkort

  • Specificerade presentkort: Presentkort som inte kan bytas mot kontanter och som används för specifika varor eller tjänster kan vara skattefria, förutsatt att de uppfyller värdegränsen på 500 kronor.
  • Generella presentkort: Presentkort som kan bytas mot kontanter eller användas brett som kontanter räknas som kontantförmån och blir därför skattepliktiga oavsett värde.

3. Bokföring

  • Korrekt redovisning: Det är viktigt att korrekt redovisa gåvans värde i bokföringen. Om gåvan är skattefri, bokförs kostnaden utan några skatteavdrag för mottagaren. Om gåvan är skattepliktig, ska detta redovisas som en förmån och beskattas som lön.
  • Dokumentation: Se till att dokumentera alla gåvor noggrant, inklusive värdet på varje gåva och mottagarens namn. Detta är viktigt för att kunna visa att gåvorna följer skattereglerna vid en eventuell granskning.

4. Arbetsgivaravgifter

  • Skattepliktiga gåvor: Om gåvan överstiger det skattefria beloppet eller på annat sätt klassificeras som skattepliktig, ska arbetsgivaravgifter betalas på hela gåvans värde.
  • Ingen avgift på skattefria gåvor: För skattefria gåvor behöver företaget inte betala arbetsgivaravgifter, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt att hålla sig inom de skattefria ramarna.

Genom att noggrant följa dessa ekonomiska regler och aspekter kan företaget ge uppskattade sommargåvor till sina anställda utan att stöta på oväntade skattekonsekvenser. Det säkerställer också att gåvorna hanteras korrekt både ur ett skattemässigt och redovisningsmässigt perspektiv.