Beskattningen av investeringssparkontot ISK ökar

Beskattningen av investeringssparkontot ISK ökar

Det har skrivits en hel del om att skatten på ISK ökar. Ökningen beror på att statslåneräntan SLR har ökat och att det finns en koppling mot denna. Alltså ökar också skatten på ISK.

Nu har visserligen finansministern uttryckt (i en intervju) att skatten på ISK ska sänkas (i så fall från 2025) men ännu vet vi inget bestämt om det. ISK är ett enkelt och praktiskt sätt att förvara och göra sina aktieaffärer och beskattas genom ett schabloniserat förfarande. Man skattar inte på vare sig aktievinster eller förluster.

En tumregel är att ISK är skattemässigt förmånligare, jämfört med traditionellt värdepapperskonto, när avkastningen på aktier och fonder överstiger statslåneräntan + 1 procentenhet. Eftersom statslåneräntan blev drygt 2,62 procent, blir således brytpunkten på avkastningen på drygt 3,62 procent. Skatten på ISK 2024 blir då 1,086 jämfört med 0,882 procent förra året.

Hos Skatteverket finns mer information att hämta om hur skatten på ISK beräknas.

Läs mer här.