Höjd ränta på skattekontot slår mot privatpersoner

Höjd ränta på skattekontot slår mot privatpersoner

Ränta på skattekonto

Om du använder skattekontot som sparkonto så är det goda nyheter, intäktsräntan höjs till 2,25 % från 1 augusti. Har du däremot skatteskulder så är det dags att se upp. Nu är den låga kostnadsräntan 5 % och den höga kostnadsräntan hela 20 %.

Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.

Räntan på skattekontot räknas dag för dag på det aktuella saldot, från och med dagen efter den dag då överskott eller underskott uppkommit. Intäkts- och kostnadsränta registreras på kontot en gång per månad. Räntan knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Från och med 1 augusti 2023 är basräntan 5 %.

Läs mer om räntan på skattekontot här.