Nu ska arbetarnas löner rapporteras månadsvis

Nu ska arbetarnas löner rapporteras månadsvis

månadsvis lönerapportering

Från februari 2024 är det även dags för arbetarnas löner att rapporteras varje månad. Med tolv lönerapporter om året finns större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen, någonting som tjänstemännen redan har.

Samtidigt om den månadsvisa rapporteringen träder i kraft kommer en ny uppmärkning av arbetarna införas och en faktura på den verkliga kostnaden varje månad.

Vad ska du göra?

Vad du som arbetsgivare ska göra och när det ska göras beror på om företaget har arbetare eller tjänstemän anställda.

Har du endast arbetare?

Har du enbart arbetare anställda på företaget omfattas alla anställda av övergången. Detta innebär att alla anställda ska förses med den nya uppmärkningen och deras löner ska rapporteras in varje månad från det första kvartalet 2024. Viktigt här att kontrollera att företaget inte har några tjänstemän.

Har du både arbetare och tjänstemän anställda?

Har du olika typer av anställda är det bara arbetarna som omfattas av övergången till ny uppmärkning och månadsrapportering. Det är mycket viktigt att skilja på tjänstemän och arbetare i rapporteringen, var därför noga med att se över uppdelningen av de anställda så att ingenting blir fel.

Har du enbart tjänstemän anställda?

Är det bara tjänstemän anställda på företaget blir det enkelt eftersom de inte omfattas av övergången till månadsrapportering. Precis som tidigare ska tjänstemännens totala lönesumma räknas samman och rapporteras i januari för det föregående året.

Syftet med förändringen

I och med förändringen kommer arbetare att få sina premiepensioner överförda varje månad på samma sätt som tjänstemännen redan får. Genom månadsvis överföring av premien ökar chanserna till avkastning under årets gång.

Det är också meningen att rapporteringen, som ofta sker månadsvis till andra instanser, ska bli mer enhetlig.

En annan effekt är att arbetsgivare om anställda som omfattas av Avtalspension SAF-LO får en månadskostnad med verklig kostnad i stället för en faktura varannan månad med ett preliminärt belopp.

Anlita en konsult för att underlätta

Med anledning av dessa nya regler kan det vara läge att lägga över era löner på Adact för att få en så smidig rapportering som möjligt. Kontakta din konsult för att veta mer om vilka tjänster vi kan erbjuda dig.