Skattefri elbilsladdning och tjänsteresor med elbil

Skattefri elbilsladdning och tjänsteresor med elbil

Ladda elbil på jobbet

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och gäller till utgången av juni 2026. Det finns dock ett antal villkor förknippade med skattefriheten, bland annat kan inte arbetsplatsen också vara personens bostad.

Hur fungerar det då när man gör tjänsteresor med förmånsbil som är elbil?

En anställd som använder sin förmånsbil för tjänsteresan får avdrag med 9,50 kr per mil för elektricitet till elbil och med 12 kr per mil för annat drivmedel.

Förutsättningen för avdrag är att den anställda har betalat samtliga drivmedelsutgifter för tjänsteresan. Om arbetsgivaren betalar ut kostnadsersättning för tjänsteresorna med högre belopp, t.ex. med stöd av den anställdas tankningskvitton, ska överskjutande belopp behandlas som lön.

Observera alltså effekterna av att arbetsgivaren förser den anställde med drivmedel, i detta fall fri laddel.

Läs mer om elbilsladdning

Här går att läsa mer om hur det fungerar med tjänsteresor och förmånsbilar som drivs av el