Inkomstgränser, skatteuttag och skattefria förmåner

Inkomstgränser, skatteuttag och skattefria förmåner

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 537 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 procent.

På belopp över 537 200 kr betalar man också statlig skatt på 20 procent.
Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 550 374 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Reglerna gäller kalenderår så i januari är det för sent att göra något åt 2021.

Fortfarande en skattefri förmån under 2021 till anställda

Den tillfälliga skattefrihet för förmån av fri parkering som gällde från 1 april – 31 december 2020 på grund av Covid-19 förlängs och gäller för hela 2021. Det innebär att du som anställd får parkera gratis eller till subventionerat pris vid din arbetsplats utan att förmånsbeskattas för det.

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller även en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar.

Skattefri motion och friskvård

Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Bedömningen av vilka aktiviteter som omfattas av skattefriheten beror på vad som anses vara mindre värde och enklare slag. Detta skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag och aktiviteterna som omfattas är därmed beroende av i vilken form förmånen utges.

Skatteverket SKV har i ett ställningstagande sammanfattat vilka former av motionsaktiviteter som kan ersättas med friskvårdsbidrag. SKV har också i sin rättsliga vägledning förtydligat att kostnader för att utbilda sig till att bli till exempel personlig tränare eller instruktör ses normalt inte som skattefri friskvård utan som utbildning.