Budgeten för 2022 antagen av riksdagen

Budgeten för 2022 antagen av riksdagen

budget 2022

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten.

Riksdagen sa ja till följande lagändringar:

  • Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
  • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
  • Avdragsrätten för gåvor utökas.
  • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
  • Reklamskatten avskaffas.
  • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
  • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
  • En cykelförmån införs.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utgifterna i statens budget för 2022 uppgår till 1 137 miljarder kronor. Det är cirka 1,1 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Inkomsterna i statens budget beräknas uppgå till 1 189 miljarder kronor 2022, vilket är ungefär 1,5 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag.