5 tips för ditt företag inför hösten

5 tips för ditt företag inför hösten

Nu är höstsäsongen igång. Vi har några tips du inte bör glömma bort inför höst och vinter.

1. Håll medarbetarsamtal

Att motivera och inspirera sina medarbetare är oerhört viktigt. Ett tips är att sätta upp individuella mål. Du bör inte underskatta vikten av att regelbundet hålla samtal med dina medarbetare. Genom strukturerade och väl genomförda medarbetarsamtal lägger du grunden till måluppfyllnad, god arbetsmiljö och trivsel.

Fundera också på vilka som är dina nyckelpersoner och hur du ska kunna motivera och kompensera dem på ett rimligt sätt.

2. Ta hand om dina kunder och se till att de betalar

Att ha en god relation med sina kunder är viktigt. Se även till att ha koll på vad kunderna har för planer inför höst och vinter för att på så sätt vara beredd att erbjuda dem bästa möjliga servicen.

Se även till att kunderna betalar sina fakturor. En viktig del i detta är att du ska fakturera i tid och att fakturorna ska stämma. Har du problem att få in pengar kan det vara en god idé att avtala om dröjsmålsränta.

3. Se över rutinerna

I detta ligger även att se över avtal och dokument. Kanske behöver anställningsavtalen ses över? Hur ser hyreskontraktet för lokalen ut? Behöver avtalet med min leverantör göras om?

4. Är du och dina anställda rätt försäkrade

En viktig del som hänger ihop med punkten ovan är försäkringarna. Har du rätt försäkringsskydd och vad händer om olyckan är framme? Här gäller det att ha koll på din egen ansvarsförsäkring, företagsförsäkringen och vad som gäller för dina anställda.

5. Ha en god relation med dina rådgivare

Försök att hålla en löpande relation och var inte rädd att fråga om råd om det är någonting du är osäker på.