En andra chans att anmäla korttidsarbete

En andra chans att anmäla korttidsarbete

De arbetsgivare som lämnat in anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent, och på grund av det blivit återbetalningsskyldiga, kan enligt ett nytt lagförslag få en andra chans.

Det nya förslaget innebär att dessa arbetsgivare ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete.

Möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Detta innebär att de arbetsgivare som brustit i sin anmälningsskyldighet och blivit återbetalningsskyldiga ges en möjlighet att ändå få slutligt stöd.

Gäller många mindre företag

Förslaget motiveras av regeringen med att stödet vid korttidsarbete under pandemin använts för första gången vilket gjort att arbetsgivarna tvingats sätta sig in i ett nytt regelverk mitt under en pågående kris. Dessutom är många av de som sökt stödet mindre företag. Det är därför inte ändamålsenligt att återkräva stödet vid korttidsarbete i de situationer när arbetsgivarna har lämnat eller försökt lämna en anmälan om avstämning.

Det föreslås också att det i lagen om stöd vid korttidsarbete ska införas ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning. Denna går ut på att den handläggande myndigheten vid sen anmälan ska förelägga arbetsgivaren att inom viss tid ge in en sådan anmälan. Om anmälan inte ges in efter föreläggande, kommer arbetsgivaren att vara skyldig att återbetala allt preliminärt stöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 avseende möjligheten för arbetsgivare att ge in anmälan på nytt samt den 1 november 2021 avseende det nya förfarandet vid sen anmälan.