Detta gäller angående julgåvor 2022

Detta gäller angående julgåvor 2022

Nu är det snart jul och för många dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda.

Vi har sammanfattat vad som gäller när det handlar om gåvor för att de ska vara skattefria för de anställda och även hur avdragsrätten för arbetsgivaren fungerar.

Kan arbetsgivaren eller den anställda i stället välja att skänka gåvan som välgörenhet?

Beskattning för den anställde

Utgångspunkten är att all typ av ersättning som arbetsgivaren ger sina anställda är skattepliktig. Det finns dock tillfällen då ersättningen kan vara skattefri, det kan till exempel vara en julgåva. Reglerna om skattefria gåvor gäller även för den som är anställd i eget aktiebolag. För att julgåvan ska vara skattefri måste den ges till alla anställda, eller en större grupp anställda. Julgåvan kan även ges till ordinarie styrelseledamöter.

För att julgåvan ska vara skattefri måste den vara av ett mindre värde. För 2022 gäller det att gåvans marknadsvärde inte överstiger 500 kronor inklusive moms för att den ska vara skattefri. Med marknadsvärde menas vad varan skulle kostat om den anställde själv köpte motsvarande vara. Överstiger värdet 500 kronor kommer hela varan beskattas av den anställde.

Skattefrihet gäller inte om gåvan lämnas i pengar. Det gäller även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar. Ett presentkort kan dock vara skattefritt.

Avdragsrätt hos arbetsgivaren

Löner, förmåner och ersättningar till anställda är i regel avdragsgilla, även om förmånen är skattepliktig för den anställde. Detsamma gäller för julgåvor. Om gåvan däremot är skattepliktig för den anställde, till exempel om värdet överstiger 500 kronor, ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter.

Gåvor till ideella föreningar

Ibland kan det hända att arbetsgivaren, i stället för att ge julgåvor, skänker pengarna till välgörenhet. Det som är avgörande i dessa fall om gåvan är skattefri för den anställda eller inte är om den anställda haft inflytande över valet av gåva.

Är det arbetsgivaren som bestämt var pengarna ska skänkas uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte avdrag för gåvorna. Har däremot den anställda möjlighet att påverka valet av gåva ska värdet beskattas hos den anställda eftersom det då får anses som att den anställda fått ersättning som kan jämställas med kontanter. Detsamma gäller om den anställda begär att pengarna ska skänkas till en ideell förening i stället för att få en julgåva. I dessa fall kommer arbetsgivaren att ha avdragsrätt för gåvan såsom lön och ska även betala arbetsgivaravgifter.